02 juli 2006

Vasco da Gama

Vasco da Gama werd in 1469 geboren in Sines (Portugal). Als jongeman leerde hij astronomie en navigatie en in 1492 werd hij zeeofficier.

Da Gama werd bekend doordat hij tussen 1497 en 1499 als eerste over zee van Europa naar India voer. Tijdens zijn reis maakte Da Gama een grote bocht door de Atlantische Oceaan om zo de windstilte en het slechte weer langs de kust van Afrika te vermijden. Daarna volgde hij de oostkust van Afrika noordwaarts tot aan Malindi.

In Malindi slaagde Da Gama erin een geleerde gids te krijgen, die zijn schip naar Calicut in India loodste. Daar trachtte hij handel te drijven, maar een gebrek aan handelsgoederen en tegenwerking van de moslimhandelaren maakten het hem moeilijk. Desondanks slaagde hij erin van de zamorin (lokale heerser) een uitnodiging tot handelsbetrekkingen te krijgen. In 1502 maakte Da Gama een tweede reis naar India. Deze reis is berucht om haar wreedheid. Langs de kust van Afrika brandschatte Da Gama diverse steden. In het bijzonder berucht is Da Gama's verovering van het schip Meri. Na het schip veroverd en van kostbaarheden ontdaan te hebben, liet Da Gama het bewust zinken met 300 personen aan boord, de meesten van hen pelgrims op weg naar Mekka. In Calicut ondervond hij opnieuw tegenstand, en werden een aantal van zijn mannen gedood. Da Gama bombardeerde de stad en vertrok naar het concurrerende Cochin om handel te drijven.

In 1524 werd Da Gama opnieuw naar India gezonden, waar inmiddels een Portugese kolonie was, om de corruptie te bestrijden. Hij stierf enkele maanden na aankomst aan een ziekte in Cochin. Hij werd er ook begraven. Zijn lichaam werd echter in 1539 naar Portugal teruggebracht.