04 juli 2006

Jan Huygen van Linschoten

Jan Huygen van Linschoten (1563 - 8 februari 1611) was een Nederlandse koopman die aan de wieg heeft gestaan van de 17e eeuwse zeevaart naar Azië.

Tussen 1577 en 1592 verbleef hij onder meer in Spanje, Portugal, Goa en op de Azoren. In 1594 nam hij deel aan de expeditie van Willem Barentsz naar het noorden. Ook op de tweede expeditie van Barentsz was van Linschoten aanwezig. Terug in Enkhuizen was hij tot aan zijn dood als trezorier belast met het beheer van de geldmiddelen van de stad.

Naar aanleiding van zijn reis naar Indië publiceerde hij meerdere werken. Aan de hand van deze werken was Cornelis de Houtman uiteindelijk in staat om de door de Portugezen geheim gehouden zeevaartroutes naar Indië te ontdekken. Dit was het begin van de handel met de Oost en zou uiteindelijk leiden tot de oprichting van de VOC.