08 juli 2006

Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell (3 maart 1847 – 2 augustus 1922) was een Schots uitvinder en was oprichter van de telefoonmaatschappij Bell. Deze bestaat nog steeds onder de naam American Telephone and Telegraph Company (AT&T).

Hoewel Bell vaak wordt genoemd als uitvinder van de telefoon is het waarschijnlijk Antonio Meucci die de eer daarvan toekomt. Daarnaast hebben ook anderen zoals Elisha Gray en Philipp Reis een bijdrage aan de totstandkoming van de telefoon geleverd.

De toekenning van het patent voor de telefoon aan Bell is dan ook omstreden en ging gepaard met de nodige rechtzaken. De verdienste van Bell is echter dat hij van de telefoon een commercieel succes maakte. Hij slaagde er in op basis van het werk van zijn voorgangers een telefoontoestel te ontwikkelen dat niet alleen in een labsituatie werkte maar dat in elke huiskamer gebruikt kan worden.

Andere technische ontwikkelingen waar de naam van Bell aan verbonden is zijn de metaaldetector en transport van spraak via licht.

Naar Bell is de eenheid voor logaritmische vermogensverhoudingen de Bel genoemd. De bekendere afleiding daarvan is de decibel, dB ofwel 1/10 Bel.

Bell was een actieve voorstander van de eugenetica-beweging in de Verenigde Staten. Hij was erevoorzitter van de Tweede Internationale Congres van Eugenetica te New York in 1921. Bell lobbyde voor het invoeren van wetten voor gedwongen sterilisatie van mensen met genetische defecten. Volgens hem vielen daaronder onder andere doven, criminelen en geestelijk gehandicapten. Ook wilde hij doven verbieden om als leraar te werken op dovenscholen en met elkaar te trouwen. Dit maakte hem, samen met zijn voortdurende campagne tegen gebarentaal, niet bepaald geliefd in de dovengemeenschap.

Bell was professor aan de Universiteit van Boston. Hij trouwde met Mabel Hubbard, één van zijn dove studentes. Op zijn sterfbed fluisterde zij "Verlaat me niet.". Het laatste "woord" dat Bell schreef was "Nee".