01 juni 2006

Attila de Hun

Attila (ca. 406-453), koning van de Hunnen en bijgenaamd Gesel Gods, beheerste Oost- en Midden-Europa in de periode 441-452 en leidde rooftochten in het afbrokkelende West-Romeinse Rijk.

Een van de bekendste verwijzingen naar Attila is het gezegde: Waar Attila is langsgekomen groeit geen gras meer. Dat geeft een indicatie van de grote angst die er toen heerste voor de Hunnen en Attila in het bijzonder.

Rua, oom van Attila, verenigde twee stammen onder zijn koningschap in 432. In 434 kreeg Attila de leiding over alle Hunnen samen met zijn broer Bleda, die hij vermoordde in 445. Overigens sloten behalve de Hunnen ook veel Germaanse stamleden zich bij hem aan en versterkten zo zijn gelederen nog meer. Na vele succesvolle rooftochten door West-Europa versloeg ten slotte de Romeinse generaal Aetius hem in 451 in Gallië. Attila trok toen naar Rome en belegerde de stad, zonder haar echter in te nemen. Waarschijnlijk moest hij zich terugtrekken wegens een dodelijke epidemie onder zijn troepen. Het jaar daarop stierf hij en kort daarop viel zijn rijk uiteen. Veel Hunnen trokken zich terug naar Azië of gingen op in de bevolking van Europa.