15 mei 2006

Publius Vergilius Maro

Virgil (70 v. Chr. - 19 v. Chr.) was een Romeins dichter. Zijn bekendste werk is de Aeneis waarin de grootheid van Rome wordt bezongen. Ook verschijnt Virgil in La Divina Commedia van Dante, waarin hij Dante begeleidt door het Vagevuur en de Hel. Andere werken van Virgil zijn Bucolica (herdersgezangen) en Georgica (een leerdicht over de landbouw).

Zijn grafschrift luidde: "Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua, rura, duces."

Mantua baarde mij, Calabrië rukte mij uit het leven, Parthenope houdt me nu vast; ik heb weiden, landerijen en leiders bezongen.

Mantua was zijn geboorteplaats, in Brundisium (Calabrië) stierf hij, in Parthenope (Napels) werd hij begraven. De weiden slaan op de Bucolica, de landerijen op Georgica en de leiders op Aeneis.