14 mei 2006

John Locke

John Locke werd op 29 augustus 1632 geboren in Somerset, als zoon van een gematigde landeigenaar en advocaat die ook John Locke heette. Van 1647 tot 1652 volgde hij een standaard klassieke opleiding in Westminster, waarna hij ging studeren aan de universiteit van Oxford. In 1668 werd Lock lid van de Royal Society, de Britse academie voor wetenschappen. Kort daarna begon hij aan een studie medicijnen die hij in 1674 met succes afronde.

Locke was van mening dat de rede alleen te beperkt was om als fundament voor kennis te dienen. Daartoe was ook de ervaring en de reflectie daarop nodig. De opvatting van aangeboren kennis of "innate knowledge" werd door Locke verworpen.

Tevens maakte Locke naam als een van de grote verdragstheoretici. Hij overleed op 28 oktober 1704.