17 april 2006

Thomas More

Thomas More (Londen, 7 februari 1478 - Tyburn, 6 juli 1535) was een Engels humanist en staatsman. Hij werd beroemd door zijn boek Utopia, waarin hij zich afzet tegen het economische en politieke beleid van Engeland.

In 1504 werd hij lid van het engelse Lagerhuis. Uit zijn huwelijk met Jane Colt, rond dezelfde tijd, kreeg hij drie dochters en een zoon. Erasmus verbleef geregeld bij More en schreef er het aan More opgedragen Lof der zotheid. In 1510 werd More rechter en kort daarna undersheriff van Londen. In 1511 hertrouwde hij met Alice Middleton.

In 1518 werd hij lid van de Privy Council en secretaris van koning Hendrik VIII. In 1521 werd hij in de adelstand verheven (Sir Thomas More) en benoemd tot onderschatbewaarder. In 1529 werd hij Lord Chancellor.

Toen koning Hendrik zich in 1528 wilde laten scheiden van Catharina van Aragón protesteerde More. In 1534 eiste Hendrik dat alleen troonopvolging door de kinderen van Anna Boleyn als wettig zou worden erkend. More wilde hier niet aan omdat men hiermee de ongeldigheid van Hendriks huwelijk met Catharina van Aragón moest erkennen en het gezag van Rome over de Engelse kerk afwijzen. Op 17 april 1534 werd hij daarom in de Tower opgesloten. Toen hij weigerde de Act of Supremacy te erkennen, werd dit uitgelegd als hoogverraad waarop hij ter dood werd veroordeeld en onthoofd.

In 1886 werd More zalig verklaard door paus Leo XIII.