16 april 2006

Rembrandt van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn werd op 15 juli 1606 geboren in Leiden. Hij kwam uit een gezin van negen kinderen en was de zoon van een molenaar en een bakkersdochter. Hij bezocht de Latijnse school en werd op 14-jarige leeftijd ingeschreven aan de Universiteit van Leiden. Het bleef echter bij een inschrijving.

In 1621 ging hij achtereenvolgens in de leer bij de Leidse historieschilder Jacob van Swanenburgh en bij de beroemde schilder Pieter Lastman. Hierna opende hij zelf een atelier in Leiden en nam vanaf 1627 zijn eerste leerlingen aan.

In 1634 trouwde hij met Saskia van Uylenburgh. Hun eerste drie kinderen stierven vlak na de geboorte. In 1641 kregen ze een zoon, Titus. Niet lang daarna stierf Saskia. Rond 1645 werd Hendrickje Stoffels, zijn huishoudster, zijn geliefde. Zij kregen een dochter, Cornelia, naar de moeder van Rembrandt.

Rembrandt wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste Nederlandse schilder van de 17e eeuw. In totaal vervaardigde hij ongeveer 600 schilderijen, 300 etsen en 2000 tekeningen. Zo'n 100 schilderijen zijn zelfportretten. Ook zijn moeder, zijn vrouw, zoon Titus en Hendrickje Stoffels zijn vaak nadrukkelijk in zijn schilderijen aanwezig. Enkele van zijn beroemde werken zijn De Anatomische Les van Dr. Nicolaes Tulp, De Samenzwering van Claudius Civilis en niet te vergeten de Nachtwacht.

Rembrandt overleefde zowel Hendrickje als Titus. Hijzelf stierf op 4 oktober 1669 in Amsterdam en werd begraven in de Westerkerk, in een onbekend graf.