25 april 2006

Louis Pasteur

Louis Pasteur werd op 27 december 1822 geboren in Dôle, Frankrijk. Hij studeerde scheikunde en biologie en werd in 1854 tot hoogleraar in de scheikunde aan de universiteit van Lille benoemd, totdat hij in 1857 directeur voor natuurwetenschappelijk onderzoek werd aan de École normale supérieure in Parijs.

Pasteur ontwikkelde de theorie dat de oorzaak van veel ziekten ligt bij micro-organismen. Zijn"ziektekiem-theorie" of "microbe-theorie" is één van de belangrijkste ontdekkingen in de medische geschiedenis. Ook introduceerde hij nieuwe concepten als sterilisatie van gereedschappen en wondverbanden.

Hij was de uitvinder van het pasteuriseren, het proces waarbij schadelijke microben in aan bederf onderhevige voedselproducten worden vernietigd door het product kortstondig te verhitten, zonder het product zelf te beschadigen. Tevens ontwikkelde hij een virus-vaccin tegen hondsdolheid.

In 1895 kwam Louis Pasteur te overlijden. Hij werd begraven in de Notre-Dame, maar zijn lichaam werd vrij snel daarna verplaatst naar een crypte in het Pasteur Instituut te Parijs.