24 april 2006

Joost van den Vondel

De ouders van Joost van den Vondel waren afkomstig uit Antwerpen. Zij waren doopsgezind en vluchtten wegens de Contrareformatie naar Keulen, waar in 1587 Joost van den Vondel werd geboren. In 1597 vestigden zij zich in Amsterdam.

Vondel verdiende zijn brood in de kousenhandel die hij van zijn vader had overgenomen. Tijdens deze periode begon hij, als bewonderaar van Seneca, drama's te schrijven. Na de dood van prins Maurits in 1625 schreef hij het treurspel Palamedes. De aanleiding hiertoe was de controverse rond Johan van Oldenbarneveldt en prins Maurits. Vondel moest voor het werk terechtstaan en kreeg een forse boeten van 300 gulden opgelegd. Deze is betaald door Albert C. Burgh, burgemeester van Amsterdam.

In 1641 ging Joost van den Vondel over tot de Rooms-Katholieke Kerk, wat hem veelal niet in dank werd afgenomen.

Tot zijn bekendste werken horen zijn toneelstukken Gijsbrecht van Aemstel en Lucifer.