30 april 2006

Groen van Prinsterer

Guillaume Groen van Prinsterer (Voorburg, 21 augustus 1801 - 19 mei 1876) was een anti-revolutionaire Nederlandse politicus en historicus. Hij was kabinetssecretaris (1829-1836), lid van de Kamer van Grondwetsherziening (1840) en lid van de Tweede Kamer (1849-1857, 1862-1866).

Groen van Prinsterer verzette zich tegen de Franse Revolutie met de daaruit voortkomende liberale ideeën en legde de nadruk op Nederland als een christelijke staat. Een bekend werk van hem is Ongeloof en revolutie.

Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie is naar Groen van Prinsterer vernoemd.